Oviedo Mora, A. E., & Ginna Marcela Ardila Villareal, G. M. A. V. (2023). Intervención de Terapia Ocupacional en caso clínico de polineuropatía. Boletí­n Informativo CEI, 10(2), 109–111. Recuperado a partir de https://revistas.umariana.edu.co/index.php/BoletinInformativoCEI/article/view/3639